måndag 11 april 2016

STÄMPLING med olika dynor, tekniker och verktyg

Här hittar du information, bl a om stämpling med clear stamps och olika stämpeldynor, stämplingstekniker med mera :). 

STÄMPLING - DEL 1 AV 2:STÄMPLING - DEL 2 AV 2: 
OM ATT STÄMPLA MED CLEAR STAMPS
(genomskinliga stämplar) - jämförelse mellan olika stämpeldynor:
JÄMFÖRELSE MELLAN OLIKA STÄMPLINGSVERKTYG: OM ATT STÄMPLA MED MISTI
- ett effektivt stämplingsverktyg:OM ATT FÖRENA FLERA STÄMPLAR TILL ETT NYTT MOTIV:
OM ATT MATCHA STÄMPELMOTIV MED STANSMALL: JÄMFÖRELSE MELLAN OLIKA VITA STÄMPELDYNOR:MONTERING AV GUMMISTÄMPLAR PÅ EZ-MOUNT (Vilda Stamps):Inga kommentarer:

Skicka en kommentar